PL   |   EN   |   DE   |   ES

Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na zbudowanie kariery zawodowej na europejskim rynku pracy

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+
Tytuł projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na zbudowanie kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”.
 
Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor, w ramach którego organizacje i instytucje związane z kształceniem zawodowym i szkoleniami mogę realizować projekty mobilności edukacyjnej.

Akcja 1 Mobilność uczniów
Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać swoje umiejętności językowe, korzystając z zagranicznych staży.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Uczestnikami projektu są uczniowie klas 3 technikum kształcący się w zawodach: technik informatyk, elektronik, teleinformatyk oraz fototechnik.
 

Miejsce odbywania praktyk: Uczniowie będą odbywać praktyki w Izbie Rzemieślniczej w Cottbus (Niemcy) oraz w firmach i szkołach zawodowych w Hiszpan