PL   |   EN   |   DE   |   ES

Wywiady z absolwentami ZSŁ

Nasza szkoła w 2011 roku obchodziła 65 lat istnienia. To zatem placówka oświatowa z tradycjami. Łączymy jednak tradycję z nowoczesnością i idąc z duchem czasu, a  przede wszystkim - nadążając za wymogami rynku pracy, dajemy uczniom możliwość zdobycia fachowej wiedzy technicznej. Otwieramy również drogę do dalszego  kształcenia na uczelniach wyższych i to nie tylko technicznych. Potwierdzają to losy naszych absolwentów, pośród których znajdują się osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach, prawnicy, a także księża.

Poniżej prezentujemy wywiady, w których byli  uczniowie Zespołu Szkół  Łączności opowiadają między innymi o swoich życiowych wyborach oraz pasjach, wspominają szkolne czasy.