PL   |   EN   |   DE   |   ES

Studio RTV

Studio RTV znajduje się na parterze głównego budynku szkoły, pomaga w montażu filmów z uroczystości szkolnych oraz realizuje różnego rodzaju filmy konkursowe i dydaktyczne. Pracownicy studia pomagają w prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem sprzętu audio i video , rzutników (projektorów) do prezentacji multimedialnych. Ponadto użyczamy lub nagłaśniamy imprezy szkolne na sali gimnastycznej czy świetlicy. Pracownicy studia zajmują się również konserwacją i serwisem sprzętu , również urządzeń działu IT (drobne naprawy - komputery, drukarki - zaopatrzenie w tusze ). Studio zamierza w najbliższym czasie przywrócić możliwość nagrywania audycji radiowych zarówno tych słownych jak i pełnej realizacji muzycznej.