PL   |   EN   |   DE   |   ES

Samorząd Uczniowski

 
Prezydium Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Łączności:
 
Jakub Hoppel - Przewodniczący 
Sandra Grzelaszyk - Zastępca przewodniczącego
Garbriela Ryder - Zastępca przewodniczącego
Miłosz Wiertel - Zastępca do spraw organizacyjnych
Jakub Wojciechowski - Zastępca do spraw organizacyjnych

Opiekunowie:
Karina Kisiel, Sandra Kaczmarska
 
 

Samorząd Uczniowski Technikum Łączności w Poznaniu realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:

-rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji, 

-tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

-przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia,

-rozbudzanie w uczniach postawy humanitarnej poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju wolontariatach.

Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizując wiele akcji (między innymi Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet), angażuje się także w akcje charytatywne (pomoc dla Bartka, Szlachetna Paczka czy Motyli Wolontariat). Naszą sztandarową akcją jest Maraton Pisania Listów Amnesty International, który w naszej szkole jest akcją 24 - godzinną.