PL   |   EN   |   DE   |   ES

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Magdalena Woś

Zastępca

Katarzyna Juja

Zastępca

Danuta Konopnicka

Sekretarz

Paulina Gogola

 

Kontakt:

radarodzicowzslpoznan@gmail.com