PL   |   EN   |   DE   |   ES

Rachunek Bankowy RR

Rada Rodziców na zebraniu, w dniu 07.09.2017r. podjęła decyzję o wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców.

Podobnie jak w latach poprzednich, składka wynosi 100 zł na rok, za jednego ucznia.

Wpłata może być podzielona na dwie raty i dokonana na początku pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4

Bank Pekao S.A.:  62 1240 6524 1111 0010 7685 7080

Tytułem: składka na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa