PL   |   EN   |   DE   |   ES

Program CNA

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania e-learning. 
Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw 
materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. 
Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez uczniów wiedzy, 
œśledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakośœci kształcenia.