PL   |   EN   |   DE   |   ES

Oscylotronik - Wirtualna Firma

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy 130 uczniów Technikum Łączności w Poznaniu poprzez  wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy.

Cele szczegółowe:

  • rozwinięcie umiejętności obsługi sprzętu ICT
  • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, w tym założenia i prowadzenia własnej firmy
  • zwiększenie dostępu do praktyk zawodowych

Projekt jest skierowany do uczniów klas III Technikum Łączności oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Rezultaty projektu:

  • w wyniku przeprowadzanych praktyk powstanie około 30 wirtualnych firm
  • 130 uczniów podniesie swoją wiedzę i nabędzie umiejętności z zakresu zarządzania firmą
  • wzrośnie umiejętność pracy w grupie
  • zwiekszona zostanie motywacja uczniów do uczestnictwa w praktykach zawodowych