PL   |   EN   |   DE   |   ES

O szkole

 PRZESZŁOŚĆ:

 • 24-26 lutego 1946 r. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjnego oraz inauguracja nauki.
 • 30 sierpnia 1948 r. Przekształcenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjnego w Liceum Telemechaniczne I stopnia.
 • 1 września 1948 r. Powołanie do działania Dwuletniego Kursu Teletechnicznego
 • 1 września 1950 r. Powołanie do działania Zasadniczej Szkoły Telekomunikacyjnej Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
 • 1 września 1951 r. Przemianowanie Liceum Telemechanicznego I stopnia na 4 - letnie Technikum Telekomunikacyjne Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
 • 1 września 1952 r. Utworzenie Dwuletniej Szkoły Telekomunikacyjnej tzw. Wydziału na podbudowie małej matury.
 • 1 września 1954 r. Pierwszy egzamin dojrzałości dla Technikum i Wydziału.
 • Czerwiec 1954 r. Przemianowanie Technikum Telekomunikacyjnego na Technikum Łączności nr 1 Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Poznaniu.
 • 24 sierpnia 1955 r. Połączenie Technikum Łączności nr 1 z Technikum Łączności nr 2 pod wspólną dyrekcją - Technikum Łączności
 • 1 września 1956 r. Technikum Łączności szkołą pięcioletnią.
 • 1 września 1957 r. Technikum Łączności przechodzi spod opieki Ministerstwa Poczty i Telegrafów w gestię Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego.
 • 1 września 1958 r. Opiekę nad szkołą przejmuje Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
 • 10 października 1963 r Położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach szkoły.
 • 20 listopada1964 r. Przeniesienie Technikum Łączności do nowego gmachu przy ul. Naramowickiej 4. Otrzymanie od rodziców sztandaru.
 • 20 listopada 1964 r. Technikum ma patrona - Jest to teraz - " Szkoła Pomnik Tysiąclecia nr 792 - Technikum Łączności im. Mikołaja Kopernika".
 • 1 września 1967r. Reaktywowanie Technikum Łączności nr 2 (eksploatacja pocztowa) i przeniesienie go do gmachu Technikum Handlowego przy ul Śniadeckich w Poznaniu.
 • 1 września 1968 r. Otwarcie Wydziału Technikum dla Pracujących (wieczorowe).
 • 1 września 1970 r. Przemianowanie Państwowej Szkoły Technicznej nr 1 na Policealne Studium Zawodowe nr1.
 • 1 września 1971 r. Otwarcie Średniej Szkoły Zawodowej nr 2 kształcącej wykwalifikowanych robotników.
 • 1 kwietnia 1972 r. Przekształcenie Średniej Szkoły Zawodowej nr 2 w 4-letnie Liceum Zawodowe nr 2.
 • 1 września 1974 r. Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 (5 i 3-letnie Technikum, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Zawodowe, Technikum dla pracujących, Wydział Zaoczny, Zasadnicza Szkoła Łączności).
 • 1 stycznia 1975 r. Otrzymanie przez Internat Szkolny statusu Bursy Szkolnictwa Zawodowego pod oddzielnym kierownictwem.
 • 1 września 1975 r. Przemianowanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika.
 • 1 września 1978 r. Reaktywowanie Wydziału Technikum dla Pracujących (Technikum Wieczorowe) zlikwidowanego na rzecz Wydziału Zaocznego
 • 1 września 1980 Włączenie do Zespołu Szkół Łączności - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji.
 • 1 września 1995 r. utworzenie Liceum Technicznego
 • 1 września 1999r. utworzenie Gimnazjum nr 4.
 • 1 września 2002r. utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 34, XXXIV Liceum Profilowanego, XXXIV Liceum Ogólnokształcącego.
 
CERTYFIKAT ISO;
  • 13 kwietnia 2004r. Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, dla dorosłych i gimnazjum.
  • 13 kwietnia 2007r. Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, dla dorosłych i gimnazjum.
  • 13 kwietnia 2010 Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, dla dorosłych i gimnazjum.
 
 
-Instytucja Szkoleniowa od 2.02.2007
-Certyfikat ECDL – 10.05.2007r.
-Uprawnienia SEP
Microsoft IT Academi Program
Ośrodek egzaminacyjny: Technik elektronik, Technik telekomunikacji, Technik informatyk, Monter – elektronik, Monter sieci I urządzeń telekomunikacyjnych.
Powołanie Sympatyka szkoły od 1995 r. z inicjatywy Prezesa Rady rodziców. Obecnie jest   50 osób do 2005r.
 
 
 
TERAŹNIEJSZOŚĆ:
 
Obecnie czyli od roku szkolnego 2010/2011 w skład Zespołu Szkół Łączności im Mikołaja Kopernika w Poznaniu wchodzą następujące typy szkół: Gimnazjum nr 4, Technikum Łączności, XXXIV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 34, Szkoła Policealna nr 34 , Szkoła Policealna nr 34 dla Dorosłych (tryb kształcenia zaoczny), Technikum Uzupełniające nr 34 dla Dorosłych (tryb kształcenia zaoczny).
Kształcenie w technikum odbywa się w zawodzie technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, w szkole policealnej w zawodzie technik elektronik, technik informatyk, a w technikum uzupełniającym w zawodzie technik elektronik.
Atuty ZSŁ to:
 • wysoka jakość kształcenia
 • posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług edukacyjnych
 • posiadanie certyfikatu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”
 • udział w projektach unijnych pozwalających na wzbogacanie bazy dydaktycznej jak również podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia
 • możliwość rozwoju zdolności i pasji w licznie działających kołach zainteresowań i Szkolnym Studiu RTV
 • rozbudowana baza sportowa – siłownia , boiska ze sztuczną trawą, planowana sekcja hokeja na trawie , nauka pływania dla uczniów klas pierwszych (pływalnia POSNANIA lub inna w zależności od kosztów)
 • spotkania z wybitnymi sportowcami między innymi Anitą Włodarczyk, Julią Michalską, Zbigniewem, Krzysztofem i Rafałem Rachwalskimi, Andrzejem Juskowiakiem
 • nowocześnie wyposażone specjalistyczne pracownie zawodowe i przedmiotowe (między innymi najnowszej generacji sprzęt pomiarowy, Call Center do nauki profesjonalnej obsługi klienta przez telefon , multimedialne zestawy ćwiczeniowe)
 • 7 pracowni informatycznych, największa z nich na 31 stanowisk, w pracowniach znajdują się drukarki, skanery oraz projektory multimedialne, ponad połowa komputerów posiada 1 GB pamięci operacyjnej, co pozwala na uruchamianie bogatego, różnorodnego i licencjonowanego oprogramowania oraz systemów wirtualnych
 • wyposażenie studia RTV w zestawy do prowadzenia wideokonferencji pozwalające na prowadzenie interaktywnych zajęć na odległość z dowolnym punktem na świecie (do tej pory lekcje i konferencje między innymi z Hiszpanią, Finlandią, Litwą)
 • rozbudowana internetowa platforma edukacyjna Moodle – "Wirtualna Klasa" pozwalająca na wspomaganie nauczania tradycyjnego nauczaniem online (uczniom aktualnie udostępnianych jest 146 kursów tworzonych przez nauczycieli )
 • bogato wyposażone Szkolne Centrum Edukacji Medialnej składające się z tradycyjnej biblioteki, sali multimedialnej i sali konferencyjnej .
 • posiadanie certyfikatu ECDL, uprawnień SEP
 • Microsoft IT Academi Program
 
 
PRZYSZŁOŚĆ:
 
Związana jest z mottem szkoły : Kluczem do sukcesu jest wyprzedzanie o krok tego co ma nadejść.
 • nowe specjalizacje w zawodach TECHNIK ELEKTRONIK oraz TECHNIK INFORMATYK
 • nauka przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem języka angielskiego
 • rozwój kształcenia online
 • nowy zawód FOTOTECHNIK