PL   |   EN   |   DE   |   ES

Mikroporcesorowa

Pracownia mikroprocesorowa

Pracownia mikroprocesorów mieści się w sali 026. W pracowni tej odbywają się głównie zajęcia tematycznie związane z techniką mikroprocesorową. Jest ona wyposażona m.in. w 10 stanowisk komputerowych pracujących w sieci lokalnej Microsoft Network i mających dostęp do Internetu. W pracowni tej uczniowie pracują także na zestawach mikroprocesorowych Midicom i zestawach uruchomieniowych dla mikroporcesorów AVR Atmel. Niewątpliwą atrakcją pracowni są także roboty mobilne Hexor 2.