PL   |   EN   |   DE   |   ES

Leonardo da Vinci

 

 

Uczestnikami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu uczący przedmiotów ogólnokształcących i ogólnozawodowych (wykorzystujący w swojej pracy umiejętności doskonalone przez ICT, w tym e-learning ) oraz nauczyciele Shrewsbury College of Arts & Technology specjalizujący się w tworzeniu materiałów dydaktycznych i prowadzeniu e-kursów na platformie edukacyjnej Moodle.

Projekt odpowiada zapotrzebowaniu na wymianę doświadczeń i zdobycie nowych umiejętności w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi e-learningu jako formy zajęć uzupełniających proces dydaktyczny na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych 

Harmonogram realizacji projektu obejmuje zadania, których celem jest:

  • poznanie możliwości stosowania platform e-larningowych w dydaktyce,
  • poznanie metodologii kształcenia na odległość,
  • poznanie produktów - kursów opracowanych i prowadzonych przez nauczycieli Shrewsbury College of Arts & Technology
  • opracowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów i słuchaczy ZSŁ.

 

Najważniejsze etapy realizacji projektu to:

  • nawiązanie współpracy z partnerem projektu za pośrednictwem internetowych komunikatorów - Skype, wideokonferencji, czatu na platformie Moodle,
  • przygotowanie kulturowe do wymiany doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • warsztaty i seminaria w Shrewsbury College of Arts & Technology oraz w innych placówkach oświatowych wskazanych przez partnera projektu
  • opracowanie i prowadzenia na platformie Moodle kursów dla uczniów i słuchaczy ZSŁ ewaluacja projektu.

 

W dniach 31.01.2008 - 12.02.2008 nauczyciele ZSŁ przebywali w Shrewsbury - mieście położonym w hrabstwie Shropshire, w miejscu urodzenia Karola Darwina.

Niezwykle miłe powitanie i zaangażowanie we współpracę Geoffa Evansa - nauczyciela Shrewsbury College of Arts & Technology rozpoczęło twórczą i ciekawą wymianę doświadczeń.

Po wstępnych prezentacjach szkół rozpoczął się cykl wizyt w szkołach będących filiami lub też uczelniami współpracującymi z Shrewsbury College of Arts & Technology, a były to między innymi Telford College of Arts & Technology, Stafford Uniwersity. Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle przez brytyjskich nauczycieli we wszystkich dziedzinach kształcenia od tańca począwszy a na elektronice skończywszy pozwoliło na poznanie różnorodnych możliwości tworzenia kursów umożliwiających młodzieży zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem e-larningu jak i kształcenia komplementarnego. Niezwykle ciekawa wymiana wzbogaciła wiedzę i doświadczenie polskich nauczycieli zarówno sferze nauczania jak i bliższego poznania kultury Anglii i Walii.