PL   |   EN   |   DE   |   ES

Informatyczne

W szkole w 7 pracowniach informatycznych znajduje się 137 komputerów, drukarki sieciowe, skanery i projektory multimedialne. Wszystkie komputery posiadają dostęp do internetu.

 

Pracownia informatyczna - sala 01

Pracownia komputerowa w sali 01 wyposażona jest w 13 stanowisk połączonych ze soba za pomoca sieci lokalnej z dostępem do sieci Internet. W sali znajduje się jedno stanowisko przeznaczone dla nauczyciela oraz 12 stanowisk uczniowskich.

 

 

Pracownia informatyczna - sala 018

Pracownia komputerowa znajdująca się w części warsztatowej szkoły to sala wyposażona w 26 stanowisk połączonych ze soba za pomoca sieci lokalnej z dostępem do sieci Internet. W sali znajduje się jedno stanowisko przeznaczone dla nauczyciela oraz 25 stanowisk uczniowskich. Zainstalowany jest rzutnik multimedialny wspomagający pracę nauczyciela. W pracowni tej przeprowadzane są zajęcia z programowania strukturalnego i obiektowego, grafiki i multimediów, systemów operacyjnych i sieci komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

 

 

Pracownia informatyczna - sala 021

Pracownia komputerowa w sali 021 to największa pracownia komputerowa znajdująca sie w części warsztatowej szkoły, zaraz obok Szkolnego Centrum Edukacji Medialnej. Sala wyposażona jest w 31 stanowisk połączonych ze sobą za pomocą sieci lokalnej z dostępem do sieci Internet. W sali znajduje się jedno stanowisko przeznaczone dla nauczyciela oraz 30 stanowisk uczniowskich. Dodatkowo w pracowni zainstalowany jest rzutnik multimedialny, oraz nagłośnienie. W pracowni tej przeprowadzane są zajęcia z Programowania strukturalnego i obiektowego, Grafiki i multimediów, Systemów operacyjnych i sieci komputerowych oraz Oprogramowania biurowego.

 

 

Pracownia informatyczna - sala 24

Pracownia komputerowa w sali 24 posiada na wyposażeniu 17 komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista oraz Linux'em.Jedno stanowisko pełni rolę stanowiska nauczycielskiego. Dodatkowo sala wyposażona jest w drukarkę, skaner oraz projektor. Pracownia komputerowa w sali 24 jest pracownią,która ma Certyfikat i służy jako sala egzaminacyjna Komputerowego Prawa Jazdy ECDL. Prowadzone są w niej zajęcia informatyczne na poziomie gimnazjum oraz z zakresu przedmiotów zawodowych tj. Systemów operacyjnych, Programowania Strukturalnego, Multimediów i grafiki komputerowej.

 

 

 

Pracownia informatyczna - sala 101

Pracownia komputerowa w sali 101 posiada na wyposażeniu 15 komputerów typu Macintosh i jeden serwer, który pełni także rolę stanowiska nauczycielskiego. Dodatkowo sala wyposażona jest w drukarkę oraz projektor. Prowadzone są w niej zajęcia informatyczne na poziomie gimnazjum oraz z zakresu multimediów i grafiki komputerowej.

 

 

Pracownia informatyczna - sala 102a

Pracownia komputerowa w sali102a posiada na wyposażeniu 16 komputerów oraz jedno stanowisko pełniące rolę stanowiska nauczycielskiego. Dodatkowo sala wyposażona jest w drukarkę, skaner oraz projektor. Prowadzone są w niej zajęcia informatyczne na poziomie gimnazjum oraz z zakresu przedmiotów zawodowych tj. Systemów operacyjnych, Programowania strukturalnego, Multimediów i grafiki komputerowej.

 

 

 

Pracownia informatyczna - sala 102b

 

 

Pracownia komputerowa w sali102b posiada na wyposażeniu 16 komputerów oraz jedno stanowisko pełniące rolę stanowiska nauczycielskiego. Dodatkowo sala wyposażona jest w drukarkę, skaner oraz projektor. Prowadzone są w niej zajęcia informatyczne na poziomie gimnazjum oraz z zakresu przedmiotów zawodowych tj. Systemów operacyjnych, Programowania strukturalnego, Multimediów i grafiki komputerowej.