PL   |   EN   |   DE   |   ES

Increasing SME apprenticeship Engagement

Projekt "Increasing SME apprenticeship Engagement"  (agreement number: 2015-1-UK01-KA202-013764) realizowany jest  w ramach programu UE Erasmus+. W projekt zaangażowani są partnerzy z Wlk. Brytanii, Niemiec, Polski, Bułgarii oraz Kanady. Celem projektu jest zaproponowanie modelu współpracy z przedsiębiorstwami, który pozwoliłyby na zwiększenie zaangażowania się małych i średnich firm we współpracę z instytucjami edukacyjnymi, w szczególności w organizowanie praktyk zawodowych dla młodzieży.