PL   |   EN   |   DE   |   ES

Edukacja Włączeniowa

 

Edukacja Włączeniowa w Liceum Uzupełniającym

na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu

  

W Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu w latach 2010 – 2012 realizowany jest projekt „Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. W jego ramach powstał nowy typ szkoły średniej – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie tej szkoły  wspierani są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła zapewnia możliwość nauki osobom, które ze względu na różnego rodzaju trudności nie miałyby możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w placówce innego typu. Dlaczego? Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna kieruje się w pełni zindywidualizowanym podejściem do ucznia oraz dostosowuje wszelkie wymagania edukacyjne – programy nauczania, metody i techniki - pracy do potrzeb każdego z uczniów.

Szkoła oferuje w swym programie naukę dwóch języków obcych oraz możliwość zdobywania umiejętności znacząco wykraczających poza program standardowej nauki takie, jak:

  •      obsługa urządzeń IT;
  •    nauka metodą blended lerning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle;
  •   komunikacja interpersonalna;
  •    inne;

Nauka w LU organizowana jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przy wsparciu funduszy unijnych.