PL   |   EN   |   DE   |   ES

Ekstraklasa

 

EKSTRAKLASA 2017/2018

 

EKSTRAKLASA to całoroczne współzawodnictwo pomiędzy klasami uczniów szkoły gimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.

 

* Cele:

  • podniesienie jakości kształcenia,
  • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce,
  • wyzwalanie kreatywności,
  • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego,
  • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój,
  • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska,
  • kształtowanie postawy patriotycznej.

 

* Zakres współzawodnictwa / zasady punktacji:

I.                   Frekwencja uczniów (max 30pkt):

- punktacja liniowa rozpoczynająca się od frekwencji 70% (0 pkt), kończąca się na 100% (30 pkt);

 

II.                Średnia ocen klas za I i II semestr (max 30pkt):

- punktacja liniowa rozpoczynająca się od średniej 2,0 (0 pkt), kończąca się na 5,0 (30 pkt);

 

III.             Współzawodnictwo sportowe (max 10 pkt):

- punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce - 5pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt;

- punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

 

IV.              Organizacja imprez i uroczystości, organizacja akcji wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, akcje na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat (max 10 pkt):

- za każdą poprawnie przygotowaną imprezę/uroczystość/akcję klasa otrzyma 2 pkt;

- punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

 

V.                 Indywidualne osiągnięcia uczniów oraz całej klasy w konkursach przedmiotowych (max 10 pkt):

- punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce - 5pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt;

- punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

VI.              Poziom czytelnictwa klas (max 10 pkt):

- punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 9 pkt, 3 miejsce – 8 pkt, 4 miejsce – 7 pkt, 5 miejsce – 6 pkt, 6 miejsce – 5 pkt, 7 miejsce – 4 pkt, 8 miejsce – 3 pkt, 9 miejsce – 2 pkt, 10 miejsce – 1 pkt;

 

VII.           Obowiązek noszenia stroju gimnazjalnego – mundurki (max 10 pkt):

- wraz z rozpoczęciem roku szkolnego klasa otrzymuje 10 pkt, jednak w przypadku kontroli i wykrycia przypadku niestosowania się do obowiązku, każdorazowo liczba punktów zostanie zmniejszona o -1 pkt;

VIII.        Czystość i wystrój sal lekcyjnych (max 10 pkt):

- wraz z rozpoczęciem roku szkolnego klasa otrzymuje 10 pkt, jednak w przypadku kontroli i wykrycia przypadku niestosowania się do obowiązku, każdorazowo liczba punktów zostanie zmniejszona o -1 pkt;

 

* Terminarz konkursów z treści przedmiotowych:

DATA

ZADANIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wrzesień

Europejski Dzień Języków Obcych

Monika Kudlińska, Agata Frankowska

Październik

‘W zdrowym ciele, zdrowy duch’ konkursy biologiczne 16-27 października

Beata Pudełko

Listopad

„Tajemnice meteorologii” konkurs geograficzny 20-22 listopada;

Turniej piłki siatkowej

Karolina Ciosek

 

Iwona Walińska, Izabella Kudzinowska, Anna Jankowska

Grudzień

Pojedynek na słowa:

angielski vs. Niemiecki;

Prawa Człowieka

Anna karwasz,

Romana Kaczmarek

Agata Kosmowska

Styczeń

 

 

Luty

Bezpieczny Internet

Katarzyna Paprzycka, Urszula Cichocka

Marzec

„ Przyroda w kosmosie” konkurs fizyczny

Tydzień kultury języka polskiego

Dzień liczby Pi

Paweł Staniszewski

 

Maria Rybicka

Klaudia Mroczek

Kwiecień

„ Chemia w życiu człowieka”

Beata Widerska

Maj

Dzień Patrona

Komisje przedmiotwe

 

 

Imprezy i uroczystości, akcje wewnątrzszkolne i międzyszkolne, akcje na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat – organizowane przez cały rok.

Poziom czytelnictwa – podsumowanie w maju.

 

Podsumowanie wyników EKSTRAKLASY w czerwcu 2018 roku.

Ogłoszenie wyników EKSTRAKLASY w dniu 22 czerwca 2018 roku.

 

Postanowienia końcowe:

1.     Wszystkie indywidualne lub zespołowe sukcesy powinny być odpowiednio udokumentowane.

2.     Każda klasa wybiera Koordynatora, który współpracuje z przewodniczącą EKSTRAKLASY i Samorządem Gimnazjalnym celem przekazywania informacji o podjętych działaniach oraz nadzorowania prawidłowości naliczania punktów.

3.     Informacje o sukcesach, które wpłyną do przewodniczącej EKSTRAKLASY po podliczeniu punktów za dany miesiąc, będą uwzględniane w kolejnym miesiącu.

4.     W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół Łączności.

5.     Miesięczne zestawienie wyników będzie podawane do informacji wychowawców i uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.

6.     Główną nagrodą dla klasy za zajęcie pierwszego miejsca w EKSTRAKLASIE będzie uzyskanie tytułu Super Klasy Gimnazjum oraz otrzymanie nagrody w postaci dofinansowania wycieczki edukacyjnej.