PL   |   EN   |   DE   |   ES

Dzienniczek ucznia

Dziennik Elektroniczny ZSŁ umożliwia rodzicom/opiekunom oraz uczniowi monitorowanie procesu edukacji poprzez wgląd w oceny, frekwencję oraz uwagi i komunikaty. Dane dostępne są natychmiast po ich wprowadzeniu.

Każdy rodzic/opiekun oraz uczeń,  który chce mieć dostęp do dziennika powinien przekazać wychowawcy klasy swój adres e-mail, a następnie zaczekać na wiadomość powitalną.

 

Wszelkie problemy, pytania i uwagi odnośnie funkcjonowania Dziennika Elektronicznego należy zgłaszać na adres: dzienniczek.admin(at)zsl.poznan.pl

 

Aby przejść do strony dziennika, kliknij na link:>>Dziennik Elektroniczny ZSŁ