PL   |   EN   |   DE   |   ES

Dyrekcja

 

DYREKTOREM NACZELNYM 
Zespółu Szkół Łączności jest 
mgr inż. Jerzy Małecki
dyrektor@zsl.poznan.pl

Konsultacje z rodzicami
Czwartek 15:00-16:00
 

 

Wicedyrektor
mgr Magdalena Jurczyk-Maciuszonek

jurczykm@zsl.poznan.pl

Konsultacje:

dla Rodziców
Czwartek 1     5:45-16:30

dla Uczniów
Wtorek           15:45-16:30
Piątek            12:00-13:00

 

 

Wicedyrektor
mgr Jacek Gołuch

goluchj@zsl.poznan.pl

Konsultacje:

dla Rodziców
Czwartek            15:30-16:30

dla Uczniów
Poniedziałek     08:00-09:00
Piątek                 08:00-09:00

 

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

inż  Andrzej Grześkowiak
grzeskowiaka@zsl.poznan.pl

 

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Marek Rychlewski
rychlewskim@zsl.poznan.pl