PL   |   EN   |   DE   |   ES

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła czyli zbiór najnowocześniejszych narzędzi i technologii informatycznych w Zespole Szkół Łączności istnieją i są wykorzystywane od wielu lat. Obecnie w naszej szkole w bieżącej pracy dydaktycznej stosujemy:

• E-dziennik (dzienniczek ucznia)
• E-learning (w przypadku osób chorych i mających nauczanie indywidualne)
• Blended learning (wykorzystywane na zajęciach )
• Coroczny Konkurs  „Bezpieczny Internet”
• SCEM (Szkolne Centrum Edukacji Medialnej)
• Tablice interaktywne,  notebooki i rzutniki wykorzystywane na zajęciach z różnych przedmiotów  (nie tylko zawodowych)
• Platforma edukacyjna Moodle

  • Dla uczniów (materiały, praktyki, testy, ankiety, konkursy)
  • Dla nauczycieli (szkolenia, materiały np.: ocenianie kształtujące czy niektóre lekcje wychowawcze)
  • Projekt edukacyjne (dla klas 3 gimnazjum)
  • Projekty europejskie

• Interaktywna strona szkoły
• E-test dla gimnazjalistów (pomocny przy wyborze szkoły)
• Wirtualna wycieczka po szkole