PL   |   EN   |   DE   |   ES

Laboratorium Wyobraźni (19.09.2016)

« powrót

W poniedziałek 19.09.2016 roku uczniowie klasy 2eg pod opieką nauczyciela fizyki pana Pawła Staniszewskiego i nauczycielki chemii Beaty Widerskiej uczestniczyli w  zajęciach organizowanych w Laboratorium Wyobraźni  Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W laboratorium uczniowie wykonywali samodzielnie doświadczenia chemiczne związane m.in. z  badaniem właściwości wody, otrzymywaniem dwutlenku węgla.  Zwiedzali też Naukową Wystawę Interaktywną, która składa się z dwóch części. W pierwszej z nich uczniowie samodzielnie poznawali zjawiska z dziedziny fizyki takie jak: hydrostatyka i hydrodynamika, ciśnienie, elektryczność, magnetyzm itp. Druga część to tzw. „ciemnia”, w której uczniowie obserwowali zjawiska związane ze światłem, zmianą barw, badaniem biegu promieni odbitych od lusterek oraz przechodzące przez soczewki, badaniem przebiegu promieni przy przejściu przez pryzmat. Ponadto uczniowie klasy 2eg byli też w mobilnym cyfrowym Planetarium.  Stanowi ono przestrzeń, która umożliwia poznawanie zjawisk astronomicznych na kopule imitującej sklepienie niebieskie. Projekcja filmowa wprowadziła młodzież w najważniejsze zagadnienia związane z kosmosem, jak i z początkami życia na Ziemi.

 

Opracowała Beata Widerska – nauczycielka chemii