PL   |   EN   |   DE   |   ES

Spotkanie w ramach programu Erasmus+ (wrzesień 2016)

« powrót

W dniach 15-16 września w Zespole Szkół Łączności odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach programu EU Erasmus+ "Increasing SME apprenticeship engagement" zatytułowane "Szkoła-Uczeń-Pracodawca". 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miasta Poznań, dyrektorzy poznańskich szkół zawodowych, goście z Anglii, Bułgarii, Niemiec oraz przedsiębiorcy reprezentujący małe i średnie firmy. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze strukturą szkolnictwa zawodowego miasta Poznania oraz założeniami realizowanego projektu. Następnie odbyła się prezentacja programów pilotażowych Anglii, Bułgarii oraz Polski. Dzięki wypracowanym wspólnie programom pilotażowym,  praktyki zawodowe odbywać się będą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Swój udział w konferencji mieli również  uczniowie technikum Łączności, którzy opowiedzieli zebranym gościom o swoich doświadczeniach  dotyczących  praktyk zawodowych. 
Na koniec głos zabrali przedstawiciele firm współpracujacych z Zespołem Szkół Łączności w organizowaniu praktyki zawodowej.
Drugi dzień rozpoczął się od wykładu poświęconego korzyściom z praktyk zawodowych w małych i średnich firmach.
Następnie goście zwiedzali Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Po powrocie do Zespołu Szkół Łączności odbyła się dyskusja nad realizacją dalszych działań projektowych oraz telekonferencja z partnerami z Kanady i Niemiec. 
Kolejne spotkanie w ramach projektu "Increasing SME apprenticeship engagement" odbędzie się w przyszłym roku w Bułgarii.