PL   |   EN   |   DE   |   ES

Kurs ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej (23.12.2015)

« powrót

                W dniach 23, 28 i 29 grudnia 2015 r.  jedenastu uczniów Technikum Łączności uczestniczyło

w 20-to godzinnym projekcje: „Kurs ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej”.

            W wyniku pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego wszyscy uczestnicy potwierdzili nabyte w trakcie zajęć umiejętności oraz otrzymali zaświadczenia nadające im tytuł ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej. Najważniejsze jest jednak to, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wszyscy możemy na nich całkowicie liczyć.

            W łańcuchu przeżycia to oni mogą realizować zadania pierwszej pomocy przedmedycznej w pierwszych jego ogniwach do czasu przyjazdu wezwanej zaawansowanej pomocy medycznej. Ta może dotrzeć jednak nawet dopiero po kwadransie. Dlatego też w pierwszych minutach od zdarzenia ważne jest to aby osób potrafiących świadczyć pierwszą pomoc było w naszym otoczeniu jak najwięcej.  

            Dobrze poznać tych nowych Ratowników z imienia nazwiska oraz zapamiętać ich wizerunek ze zdjęć wykonanych podczas umiejętnego i profesjonalnego działania.

                Szczere gratulacje i szacunek dla Nich za poświęcony dla naszego wspólnego bezpieczeństwa czas przerwy międzyświątecznej. 

                             Andrzej Kaźmierczak

                           Specjalista ds. BHP ZSŁ

              Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

              Kwalifikowany Nauczyciel i Ratownik

               Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 

Zdjęcia wykonał: Jędrzej Kaźmierczak

 

 

Przesłane do trenera krótkie opinie o kursie

Dominik Osypowicz, klasa 4adT

Odbyty kurs bardzo mi się podobał był prowadzony zrozumiale oraz według ustalonego planu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Górczyński, klasa 4B1T

Kurs przeprowadzony w bardzo ciekawy sposób. Wiedza teoretyczna przydała się do zrozumienia tego co ćwiczyliśmy w sposób praktyczny. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał użyć zdobytych umiejętności, ale jeśli zajdzie taka potrzeba to wiem, że zostałem na taką ewentualność dobrze przygotowany.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hubert Paździor, klasa 2dT

Umiejętności, które zdobyłem na kursie pozwolą mi świadomie i rzetelnie pomóc poszkodowanemu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebastian Koźlarek, klasa 2aT

Umiejętny przekaz informacji praktycznej i teoretycznej oraz dobra atmosfera zajęć.