PL   |   EN   |   DE   |   ES

Podsumowanie projektu „Lepiej być pierwszorzędnym wydaniem siebie niż drugorzędną kopią kogoś innego

« powrót

W dniu 23.01.2014 r. odbyło się podsumowanie projektu „Lepiej być pierwszorzędnym wydaniem siebie niż drugorzędną kopią kogoś innego”. Wzięły w nim udział klasy 2 pG, 2 kG i 2dG. Spotkanie poprowadziła pani wicedyrektor Magdalena Jurczyk – Maciuszonek, a zaproszonymi gośćmi byli siostra Katarzyna Katarzyniak - wicedyrektor Domu Opiekuńczo – Wychowawczego im. bł. M. Karłowskiej oraz pan komisarz Mateusz Osiński ze Służby Celnej.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji podsumowującej projekt, przedstawionej przez Klaudię Sajna i Amelię Szostak z klasy 2 pG. W projekcie brały także udział Sylwia Gabryel z klasy 1 cT i Karolina Pierzchalska z klasy 2 cT, a całość działań koordynował psycholog szkolny, p. Marta Gołuch.

Po prezentacji pani wicedyrektor rozmawiała z zaproszonymi gośćmi o powodach, dla których młodzież sięga po środki psychoaktywne, jaka jest procedura postępowania w przypadku znalezienia przy osobie niepełnoletniej narkotyków, w jaki sposób młodzież może trafić do placówek socjalizacyjnych, jak np. ośrodek opiekuńczo – wychowawczy. Uczniowie klas II gimnazjum także mieli okazję wypowiedzieć się na temat przyczyn, jakie skłaniają młodych ludzi do sięgania po używki. Rozmowa dotyczyła także konsekwencji tego typu zachowań, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i społecznej. Zaproszeni goście uświadamiali nam, że młodzi ludzie często nie doceniają tego, co mają – zdrowia, rodziny, wolności. Dopiero gdy stracą te wartości, np. na skutek nieprzemyślanych działań, eksperymentów z używkami , wagarów itp., żałują, że lepiej ich nie wykorzystali, gdy mieli taką możliwość.

Spotkanie to wszystkich nas skłoniło do refleksji nad tym, jak mądrze korzystać z życia, jak pielęgnować „pierwszorzędne wydanie siebie”, jak cenić i szanować to, co mamy. I jak rozsądnie podejmować decyzje, by tego, co dla nas ważne – a często przez nas niedoceniane – nie stracić.