PL   |   EN   |   DE   |   ES

\\

« powrót

Program Edukacyjny "Dołącz do nas" w ZSŁ.

 Od 18.09.2012r.  realizowany jest w naszej szkole Program Edukacyjny „Dołącz do nas”, stworzony przez Olimpiady Specjalne.

Jednym z celów działania Olimpiad Specjalnych jest poprawianie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza treningami, zawodami i obozami w ofercie znajduje się wiele inicjatyw rozwijających osobowość i umiejętności, uczących pełnienia ról społecznych i dających możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program „Dołącz do nas” uczy zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmienia świadomość i pomaga w równoprawnym traktowaniu wszystkich uczniów, również tych z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez realizację Programu chcemy wychowywać odpowiedzialnych członków społeczeństwa oraz promować wartości takie jak opieka nad drugim człowiekiem, uczciwość oraz szacunek do siebie i innych.

Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym świecie do działania na rzecz stowarzyszenia. Jednocześnie dają szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

25 września odbyły się drugie już warsztaty w ramach Programu Edukacyjnego „ Dołącz do nas”,  z ramienia Olimpiad Specjalnych.
Młodzież naszej szkoły - klasa III AT aktywnie brała udział w zajęciach mających na celu promowanie pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
Cieszy nas fakt, iż wspólnie przyczyniamy się do przełamania barier oddzielających osoby z  niepełnosprawnością intelektualną od społeczeństwa.
Uczymy się zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmieniamy świadomość i pomagamy w równoprawnym traktowaniu wszystkich ludzi.

Aleksandra Stachowiak